ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN – CHI NHÁNH SEAPRODEX LÂM ĐỒNG NHIỆM KỲ I  2016 – 2021

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN – CHI NHÁNH SEAPRODEX LÂM ĐỒNG NHIỆM KỲ I 2016 – 2021

11, August, 2016

Để chào mừng Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Đảng Cộng Sản Khóa XII , 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam . Ngày 25/01/2016 , Chi nhánh Seaprodex Lâm Đồng đã tiến hành Đại Hội Công đoàn lần thứ I  Nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại Hội kêu gọi đoàn viên, người lao động toàn Chi nhánh Seaprodex Lâm Đồng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tích cực đóng góp công sức xây dựng đơn vị và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh , thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại Hội Công đoàn Chi nhánh Seaprodex Lâm Đồng khóa I đã đề ra.