Hà Nội: Hiệu quả từ nuôi thủy sản tập trung quy mô lớn

Hà Nội: Hiệu quả từ nuôi thủy sản tập trung quy mô lớn

11, August, 2016

Thứ 2, 14/03/2016 11:53:08 GMT+7

 
 

Hà Nội: Hiệu quả từ nuôi thủy sản tập trung quy mô lớn

(Thủy sản Việt Nam) - Huyện Mỹ Đức và Thanh Oai là hai vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn thực phẩm (ATTP) tập trung quy mô lớn của Hà Nội. Trạm Khuyến nông 2 huyện đã chú trọng công tác chọn địa điểm, hộ dân tham gia và kiểm soát quy trình kỹ thuật, đem lại hiệu quả và năng suất cao trong nuôi trồng.

Hà Nội có nhiều tiềm năng phát triển thủy sản - Ảnh: Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Hà Nội  

Tham gia nuôi thủy sản theo hướng ATTP các hộ tham được hỗ trợ 100% giống cá rô phi và cá chép theo mật độ 3 con/m2, 30% thức ăn công nghiệp, chế phẩm sinh học và được tập huấn kỹ thuật... Việc chăm sóc và quản lý ao nuôi cũng được tuân thủ theo đúng quy trình đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn ATTP. Đồng thời, người nuôi cho cá ăn đúng liều lượng, đúng độ đạm theo từng giai đoạn phát triển, đúng thời gian, đúng địa điểm, tránh tình trạng cho ăn thừa thức ăn gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Xử lý nước ao nuôi bằng chế phẩm sinh học theo định kỳ 5 ngày/lần, nhằm cải thiện môi trường nước ao và là cách tránh nhiễm bệnh cho cá. Các mô hình được triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ và đạt yêu cầu kỹ thuật; cá sinh trưởng phát triển tốt, trọng lượng bình quân đạt 650  - 800 g/con, ước cao hơn 30 - 40 triệu đồng/ha so với nuôi cá truyền thống.

Việc triển khai mô hình còn góp phần thay đổi tập quán sản xuất của người nuôi trong vệ sinh ao nuôi bằng chế phẩm sinh học để cải thiện nguồn nước, hạn chế ô nhiễm môi trường, phòng trị bệnh cho cá và tạo sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Kim Phượng