Ngay từ đầu, ông Võ Kim Cự cam kết 70 năm với Formosa

Ngay từ đầu, ông Võ Kim Cự cam kết 70 năm với Formosa

11, August, 2016

Theo Báo tuổi trẻ online, đăng ngày 26/7/2016

 

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, từ 9-4-2008, với chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Kim Cự đã ký văn bản số 858 gửi tập đoàn Formosa nêu rõ thời hạn cho thuê đất là 70 năm.

 

                     

                                 Ông Võ Kim Cự - Ảnh: Nam Trần

 

Mới đây, khi trả lời Tuổi Trẻ về việc cấp phép cho Formosa 70 năm, ông Võ Kim Cự - nguyên Bí thư Hà Tĩnh khẳng định là đúng luật.

Khẳng định làm đúng luật

Ông Cự nói: “Tôi khẳng định tôi làm đúng, khi thẩm định dự án đều có ý kiến của 12 bộ chuyên ngành, kể cả các cơ quan trong khối nội chính, quốc phòng, an ninh… sau đó báo cáo Chính phủ và Chính phủ đồng ý để Hà Tĩnh được cấp phép”.

Tuy nhiên, cũng theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, từ báo cáo đầu tư khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương do Formosa lập năm 2008 với thời hạn hoạt động của dự án 70 năm, tới ngày 8-5-2008, UBND tỉnh Hà Tĩnh mới có văn bản gửi các bộ ngành liên quan xin ý kiến nhận xét.

Như vậy, ngay khi chưa có văn bản xin ý kiến với các bộ ngành, ông Cự đã cam kết với Formosa về thời hạn thuê đất 70 năm.

Tương tự, trong kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng thể hiện, sau khi nhận văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đã có 11 bộ ngành có ý kiến bằng văn bản nhận xét về báo cáo đầu tư, nhưng không có nội dung đề nghị Chính phủ về thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm.

Trên cơ sở ý kiến các bộ ngành, ngày 2-6-2008, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản "báo cáo thẩm tra dự án đầu tư khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của tập đoàn Formosa” gửi Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 6-6-2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến trả lời UBND tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản 869, trong đó có nội dung: “Về nguyên tắc đồng ý việc Tập đoàn công nghiệp nặng Formosa, Đài Loan thực hiện dự án đầu tư khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành trung ương hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục liên quan, chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế Vũng Áng tổ chức thẩm định và cấp phép chứng nhận đầu tư cho dự án này theo quy định hiện hành”.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ, tại thời điểm thanh tra, đối chiếu với hồ sơ chưa thấy có ý kiến của Chính phủ cho phép thời hạn hoạt động của dự án trên 50 năm.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ kết luận, “việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Formosa 70 năm là sai quy định tại điều 52 Luật đầu tư 2005 và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

                        

                                     Văn bản do ông Võ Kim Cự ký tháng 4-2008

 

"Hứa” với Formosa nhiều thứ

Trong văn bản do ông Cự ký ngày 9-4-2008 về việc ưu đãi thuế, đối với thuế thu nhập, văn bản thể hiện Formosa được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% áp dụng trong 15 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động kinh doanh; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng xác nhận ưu đãi khi dự án đi vào hoạt động, UBND tỉnh sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Còn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, sau khi quyết toán thuế với cơ quan thuế, nếu bị lỗ, doanh nghiệp được chuyển khoản lỗ sang những năm sau để trừ vào thu nhập chịu thuế, thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm.

Tương tự, đối với thuế thu nhập, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng xác nhận với Formosa, được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải chuyển dùng để tạo tài sản cố định của dự án.

Được miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu sản xuất, linh kiện và bán thành phẩm phải nhập khẩu mà trong nước chưa sản xuất được.

 

XUÂN LONG