Vì sao Quốc hội không giám sát chuyên đề Formosa?

Vì sao Quốc hội không giám sát chuyên đề Formosa?

11, August, 2016

Theo Báo tuổi trẻ online, đăng ngày 27/7/2016

Dù có nhiều đại biểu đề nghị nhưng Formosa không có trong chương trình giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2017. Vì sao? 

Việc này đã được Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giải thích trong phần trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và dự thảo nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2017 vào chiều 27-7.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc nói: “Đã có ý kiến đề nghị giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư trong nước và đầu tư có vốn nước ngoài liên quan đến việc bảo vệ tài nguyên môi trường; Tổ chức giám sát việc ô nhiễm môi trường của tập đoàn Formosa gây ra tại một số tỉnh miền Trung. Quốc hội nhận thấy vấn đề môi trường trong việc thực hiện các dự án trong nước và có vốn nước ngoài là vấn đề bức xúc, được dư luận rất quan tâm do việc thực hiện còn nhiều bất cập”.

Với Formosa, Tổng thư ký Quốc hội đánh giá: “Ô nhiễm do tập đoàn Formosa gây ra không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của hàng trăm ngàn người dân khu vực miền trung mà còn tác động nhất định đến tình hình kinh tế xã hội trong cả nước”.

Tuy nhiên, ông cho rằng: “Việc giám sát chính sách về môi trường trên cả nước nói chung, trong đó có Formosa đã và đang được thực hiện”.

Cụ thể là năm 2011, Quốc hội đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế làng nghề.

Năm 2012, cũng đã tiến hành giám sát thực hiện chính sách về quản lý khoáng sản bảo vệ môi trường. Các kết luận kiến nghị của các giám sát này đang được triển khai thực hiện.

Riêng với sự cố ô nhiễm môi trường do tập đoàn Formosa gây ra, Ủy ban thường vụ Quốc hội đánh giá Chính phủ các cơ quan hữu quan đã tập trung triển khai và tiến hành nhiều giải pháp quyết liệt, phát hiện nguyên nhân, khắc phục hậu quả và đã đạt được kết quả bước đầu.

Hiện các cơ quan chức năng đang làm rõ trách nhiệm, xử lý sai phạm của cá nhân, tập thể có liên quan.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ủy ban thường vụ Quốc hôi đã chỉ đạo Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường chủ động nắm tình hình, làm việc với các bộ ngành địa phương có liên quan để báo cáo kết quả.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thêm Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng giao Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường trực tiếp giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường khu công nghiệp và và khu kinh tế ven biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Trong đó có hoạt động của tập đoàn Formosa báo cáo kết quả cho Quốc hội để tiếp tục theo dõi giám sát.

Với những hoạt động đã có này của Quốc hội, Formosa đã không được bổ sung vào chương trình giám sát chuyên đề của Quốc hội 2017.

Hai nội dung đã được Quốc hội chọn để giám sát chuyên đề là: Chính sách thực hiện vệ sinh thực phẩm an toàn giai đoạn 2011-2016 và việc chính sách pháp luật về cải cách bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016, với tỷ lệ 95,75% tổng số đại biểu thông qua.

VIỄN SỰ